OTVORENÁ ŠKOLA - Oblasť športu 2007


Po úspešnom predložení projektu sme získali financie poskytnuté Ministerstvom školstva SR pre rok 2007.
Odsúhlasené projekty 2007

Finančné prostriedky použijeme na revitalizáciu športového náradia a náčinia a na olympíjsku výchovu, v súlade s projektovým zámerom.
Názov projektu: "Doplnenie a modernizácia mat.-tech. vybavenia SOU"
Termín realizácie: september-december 2007.
Finančné prostriedky: 50.000,- Sk


webmaster, webmaster@sosvranovska.eu
Stiahnuté z :: www.sosvranovska.eu/sk