Jazykové laboratória na výuku nemeckého a anglického jazyka


Tieto jazykové laboratória sú zriadené z finančných zdrojov, vyčlenených z prostriedkov MINERVY na ministerstva ąkolstva SR na rok 2006 na rozvojový projekt
Jazykové laboratória pre Z© a S© .
Na základe výzvy M© SR sme sa uchádzali o projekt:
Jazykové laboratóriá

Po vyhodnotení odbornou komisiou boli zverejnené výsledky na stránke M© SR a tento projekt nám bol pridelený.

http://www.minedu.sk/VaG/2006/20060529_vyzva.htm


webmaster, webmaster@sosvranovska.eu
Stiahnuté z :: www.sosvranovska.eu/sk