OKRESNÉ KOLO V MALOM FUTBALE


stredných škôl Petržalky pre školský rok : 2006/2007
Vyhlasovateľ:
MŠ SR a Slovenská asociácia športu na školách
Termín: 29.11.2006
Miesto: telocvičňa SOU strojárske, Vranovska 4
Účastníci: prihlásené družstvá
Kategória: študenti denného štúdia stredných škôl nar. 1.9.1987 a mladší
Družstvo : 5 hráčov + 2 náhradníci + 1 vedúci


Účastníci:

:: Gymnázium Einsteinova
:: SOŠ Znievska
:: SG Kremnická
:: SPŠE
:: SOU Žehrianska
:: Gymnázium Haanova
:: Gymnázium Pankúchova
:: OA Hrobákova
:: OA Dudova
:: EL Vranovská
:: SOU strojárske Vranovská


Konečné poradie:

1.miesto: Gymnázium Haanova
2. miesto: SOU strojárske Vranovská
3. miesto : Gymnázium Einsteinova


Víťazom blahoželáme, česť porazeným!

webmaster, webmaster@sosvranovska.eu
Stiahnuté z :: www.sosvranovska.eu/sk