Vydanie duplikátov


Úradné dni: streda od 8,00 - 13,00 hod.

Správca archívu: Mgr. Mária Radová


Postup pri vydaní duplikátov dokladov:

čestné prehlásenie o strate dokladu z matriky alebo od notára

vypísanie žiadosti o vydaní duplikátu

doručenie dokladu osobne alebo poštou na adresu školy, správkyni archívu

osobné prevzatie v úradných hodinách

Oznámenie

všetci žiadatelia o duplikáty
Záverečných učovských skúšok pred školským rokom 1983/1984,
Maturitných vysvedčení pred školským rokom 1982/1983,
musia požiadať o vydanie duplikátu
Štátny archív.


V archíve školy sa tieto doklady nenachádzajú.
Za pochopenie ďakujeme.
webmaster, webmaster@sosvranovska.eu
Stiahnuté z :: www.sosvranovska.eu/sk